Koučování

V Bestalent se věnujeme nejen sportovnímu, ale také osobnímu koučinku. Záleží na vás, kterou cestu si vyberete. Koučování představuje účinnou metodu rozvoje, jehož cílem je umožnit naplnění potenciálu klienta a zvýšit jeho osobní spokojenost. Koučink pomáhá osvojit si dovednosti pro zvýšení výkonnosti a to i v oblasti sportu. Kouč hraje v tomto procesu úlohu zprostředkovatele a pomocníka, pomáhá klientovi uvědomit si a aktivovat jeho potenciál. Konkrétní zaměření koučování je přizpůsobeno potřebám a cílům klienta v souladu s jeho záměrem a plány. Při koučování dochází k vzájemné interakci a aktivní spolupráci kouče a koučovaného klienta. Jejich vztah je založen na partnerství a společném úsilí o dosažení vytyčených cílů. Koučování tedy předpokládá, že je klient při naplňování svých cílů ochoten převzít odpovědnost a aktivně k nim směřovat.

Koučink v golfu

Koučování vám může pomoci s realizací osobních cílů i v oblasti sportu, např. v problematických situacích na golfovém hřišti, které jsou třeba řešit během hry. Koučování pracuje s uvědoměním si bariér, které nás omezují při golfové hře a hledá dílčí kroky, které vedou k cíli. Koučování pro vás bude užitečné i v případě, že stojíte na prahu změn, které si chcete promyslet, ujasnit si priority a dobře se připravit před tím, než vykročíte do golfové sezóny.

Koučink v životě

Metoda pozitivního koučinku vám také může pomoci objevit, ujasnit a zhodnotit své cíle a možnosti, ať už na osobní či pracovní rovině. Pomáhá vytvářet kroky, které vedou k naplnění těchto cílů. Přináší s sebou důvěru v to, že změny jsou možné, energii a vnitřní uspokojení, které se objevují pokaždé, když se nám daří přetvářet vize v realitu.

Spolupráce

Koučování je založené na vzájemném vztahu a důvěře kouče a klienta. Společně pak usilují o naplnění stanoveného cíle.

Cesta k cíli

Vaše cíle mohou být různorodé. Cestu k jejich naplnění stanovujeme velmi pečlivě na základě koučinkových metod a společně postupujeme co nejefektivněji k jejich naplnění.

Slovo kouče

"Koučování doporučuji všem, kteří chtějí zdolat svůj cíl efektivněji a to cestou, při které se naučí větší empatii, vnímání vlastních potřeb a odpovědnosti za své kroky." Martin Bešta

Chceš zkusit program Refresh?

Láká tě mezinárodní program?