Aktuálně

Mysl – silný nástroj k našemu užitku

Síla myšlení, pozitivní myšlení, správné či špatné myšlení nebo klid v mysli.

Témata, která otevírá stále více lidí s cílem zjistit, jak můžeme efektivně a trvale změnit či zlepšit náš život. Jak můžeme přenastavit naše postoje a přesvědčení, která máme či jak lze dojít k vytouženému cíli, prožívat radost a uvolnění každý den.

Naše dny jsou různé. Některé „lehké a úspěšné“, kdy se nám podaří vše zvládnout, tak jak jsme si naplánovali, ve kterých jsme prožili něco hezkého a naopak dny náročné, ve kterých zápasíme se vším, nic se nám nedaří, nejsme dostatečně efektivní, výkonní, selhali jsme nebo ještě hůře – dozvěděli jsme se něco, co nás „pošle dolů“.

Jak v každém takovém dni funguje naše mysl. Proč některé situace řešíme s pevným, klidným postojem a v některých naopak zmatkujeme, hroutíme se a nevěříme.

Mysl je úžasný nástroj, který denně zpracovává tisíce myšlenek. Naše mysl přijímá, eviduje a hodnotí myšlenky z různých zdrojů. Jsou jimi naše myšlenky a myšlenky, jak je osobně nazývám já, „ty z dobrého či špatného zdroje“.

Není pravdou, že si vše člověk vymýšlí sám, že všechny myšlenky, které máme jsou výplodem naší mysli.

Ať už si to uvědomujeme více či méně, naše životy jsou ovlivňovány duchovně víc, než jsme si možná ochotni připustit. Bohem a jeho kladnými myšlenkami a postojem k nám a zlem, které stejně tak ovlivňuje to, jak přemýšlíme, co si myslíme o sobě či druhých či o nejrůznějších situacích.

Dále nás, ať už v dětství či dospělosti, ovlivňují myšlenky, které přijímáme z našich rodin a ze společnosti, která nás obklopuje. Ty v nás buď budují zdravou sebedůvěru, identitu, návyky a postoje nebo nás naopak přesvědčují o naší neschopnosti a vedou nás k nezdravému postoji či přesvědčením.

Pokud budeme naši mysl „sytit“ zdravými myšlenkami, jejichž zdrojem je Bůh, a které pochází také z dobrých návyků, postojů a přesvědčení, budeme takzvaně správně obnovovat naši mysl v dané oblasti.

Budeme-li se naopak konstantně zabývat určitou myšlenkou, která zdravá není, pochází ze zdrojů, které se nás snaží ovlivnit negativně, dost pravděpodobně si vytvoříme špatný vzorec myšlení, který nás postupem času ovlivní také na hlubší úrovni. Touto úrovní je naše duše, která tuto myšlenku postupem času přijme a začne s ní žít. To má často v konečném důsledku vliv na naše fyzické tělo, které je s naší duší a duchovním nastavením propojeno.

Vzhledem k tomu, že se člověk stále vyvíjí, hledá odpovědi na určité otázky, přemýšlí a snaží se dojít k tomu „opravdovému a udržitelnému“, přichází často na to, že cest, které jsou mu nabízeny je nespočet. Je potřeba si však uvědomit, že ne vše, co se tváří jako „duchovní“, je skutečně zdravé a tou dobrou cestou..

Správné duchovní nastavení člověka je klíčové pro zdravé fungování duše a jeho těla. Když totiž začneme skutečně vnímat „to dobré“, které nás ovlivňuje, naše myšlení se začne měnit opravdově a trvale. Začneme to cítit, věřit tomu a mít z toho skutečnou radost.

Mysl je tedy určitou platformou, která všechny myšlenky sbírá a hodnotí, třídí, ukládá či vyhazuje. A my jsme těmi zodpovědnými za to, jakou myšlenku, postoj, či návyk do naší mysli pustíme či nikoliv. Pokud správně zhodnotíme odkud myšlenka přichází, zda je zdravá a je pro nás prospěšná či naopak, jsme pak v životě schopnější ustát nejrůznější situace a jednat správně.

Mysl může ovlivnit více, než si dokážeme možná představit.

Helena Beštová